Svet

V Rusku prvý raz odsúdili ženu za to, že sa vyhla mobilizácii. Tehotenstvo ju neospravedlňuje

Vojenský súd pri posádke vo Vladikavkaze uznal gravídnu desiatničku Madinu Kabalojevovú vinnou z toho, že nenastúpila na vojenskú službu počas mobilizácie. Vyrúbil jej šesťročný trest straty slobody.

Denník Kommersant tvrdí, že ide o prvý rozsudok vynesený nad vojačkou podľa tohto článku Trestného zákona.

Kabalojevová mala lekárske odporúčanie na dočasné prepustenie z vojenskej služby z dôvodu tehotenstva, ako aj z dôvodu starostlivosti o malé dieťa, ktoré jej vydali na ošetrovni jej vojenskej jednotky. „Pred vedenie vojenského útvaru sa však nedostavila, čo sa stalo dôvodom na začatie trestného stíhania,“ píše Kommersant.

Kabalojevová priznala, že sa nedostavila do služby, ale ako uviedla, bola presvedčená, že posádková zdravotná služba poskytla veleniu informácie o jej stave.

Obžaloba zasa poukázala na to, že Kabalojevová sa neuvoľnila z vojenskej služby kvôli tehotenstvu. Naďalej poberala príspevky a požívala dovtedajšie výhody, preto podľa prokurátora zostala v službe a bola povinná hlásiť sa na útvare.

Posádkový vojenský súd vo Vladikavkaze súhlasil s argumentáciou prokurátora a odsúdil desiatničku na šesť rokov v trestaneckom tábore. Zohľadnil však skutočnosť, že obžalovaná sa stará o päťročné dieťa, preto jej výkon trestu odložil do roku 2032.

Kabalojevovej advokát Roman Rabadanov sa proti verdiktu odvolal. Senát pre trestné veci vojenského súdu južného okruhu však rozhodnutie posádkového súdu potvrdil.

Obhajca v sťažnosti uviedol, že rozhodnutie prvostupňového súdu považuje za nezákonné „z dôvodu závažného porušenia trestnoprávnej a procesnej legislatívy“. Opis trestných činov v rozsudku bol podľa neho v rozpore s okolnosťami zistenými počas súdneho konania. Jeho klientka totiž pre “súhru zložitých okolností nemala možnosť vykonávať vojenskú službu“. Súd navyše podľa advokáta nesprávne vyhodnotil dôkazy, keď nezohľadnil, že veliteľ roty a ďalší príslušníci vojenskej jednotky, vypočúvaní ako svedkovia, boli zainteresovaní na výsledku trestného konania.

Rabadanov preto požiadal, aby bol rozsudok zrušený a prípad postúpený na nové konanie.

Prokurátor v odvolacom konaní ale žiadal tieto argumenty neakceptovať a ponechať rozsudok prvostupňového súdu nezmenený.

Odvolací súd sa s postojom žaloby stotožnil. V jeho uznesení sa uvádza, že trest Kabalojevovej bol vyrúbený „s prihliadnutím na povahu a stupeň verejného nebezpečenstva činov, ktorých sa dopustila i na osobnosť odsúdenej vrátane okolností zmierňujúcich trest“. Posádkový súd podľa uznesenia „náležite zohľadnil“, že sa odsúdená stará o nezaopatrené malé dieťaťa a že je tehotná, pričom jej uložil trest na hranici najnižšej sadzby, ktorá siaha až po desať rokov straty slobody. Zároveň voči nej správne uplatnil odklad výkonu trestu, konštatoval odvolací súd.

Na jeseň roku 2022 na pozadí mobilizácie, ktorú nariadil prezident Vladimir Putin, ruský parlament novelizoval príslušné články trestného zákona vrátane sprísnenia trestov za nedostavenie sa do služby a vyhýbaniu sa služobným povinnostiam.

Zdroj: https://spravy.pravda.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com