Kultúra

O post generálneho riaditeľa SND sa uchádzajú štyria kandidáti: Toto sú ich vízie

Finančná stabilizácia divadla, upokojenie atmosféry v opernom súbore, nevyhnutná rekonštrukcia umelecko-dekoračných dielní (UDD) i zefektívnenie komunikačno-marketingového úsilia, prinášajúceho rast vlastných príjmov sú témy, ktoré vo svojich víziách riadenia a rozvoja Slovenského národného divadla (SND) spomínajú všetci štyria kandidáti na post generálneho riaditeľa.

Projekty, ktoré kandidáti odprezentujú osobne na utorkovom (7.3.) verejnom vypočutí, možno nájsť na webe Ministerstva kultúry (MK) SR. Boris Ažaltovič formuluje SND ako kamenné repertoárové divadlo so semi-blokovým systémom uvádzania predstavení.

Dramaturgia divadla má byť vyvážená, obsahovať tak diela pre konzervatívnejšieho diváka, ako aj moderné režijné prístupy,” uvádza.  Upozorňuje zároveň na nízky počet predstavení opery i baletu, nevyužité priestory niektorých sál. Chcel by rozšíriť sólistický súbor opery, prijať najmenej dvoch interných dirigentov.

Jednotlivé umelecké súbory majú prevziať noví riaditelia z výberových konaní, uskutočnených do konca aktuálnej sezóny. “Do funkcií dezignovaných riaditeľov budú môcť nastúpiť od začiatku sezóny 2023/2024 a postupne preberať vedenie umeleckých súborov,” navrhuje Ažaltovič. Šéfovia umeleckých súborov by mali mať mandát na tri divadelné sezóny.

Norbert Baxa poukazuje pri identifikácii súčasných úskalí na absenciu procesných štandardov a kritérií, chýbajúce jasné dramaturgické smerovanie jednotlivých súborov i nedodržiavanie právnych predpisov. Zasadzuje sa o väčšiu autonómiu jednotlivých umeleckých súborov i vytvorenie päťročnej stratégie rozvoja každého z nich.

V prípade Opery SND zdôrazňuje potrebu zabezpečiť generačnú kontinuitu a rozvoj umeleckého súboru.  “To nie je možné bez stabilného počtu zamestnancov, ktorý musí byť stanovený na základe dlhodobého umeleckého plánu,” upozorňuje.

Pristúpil by preto i k prehodnoteniu uskutočnených výpovedí v sólistickom ansámbli opery. Za potrebné považuje tiež zvýšiť počet predstavení baletu, v jeho repertoári by podľa Baxu mali dominovať klasické tituly. Pri zohľadnení najmä ekonomických aspektov považuje za ideálne uviesť dve baletné premiéry v sezóne.

Miloslav Oswald takisto rozvíja myšlienku tvorby päťročných dramaturgických zámerov. Zvýrazňuje nevyhnutnosť upokojiť atmosféru v divadle i vytvoriť podmienky pre finančnú stabilitu inštitúcie. V prípade opery chce takisto stabilizovať a doplniť počet sólistov. Ako problém vníma nedostatočný systém vnútornej kontroly. Za vhodné považuje prechod k novej samostatnej subjektivite jednotlivých súborov.

Je možné, že by sa legislatívne musel prijať nový zákon o SND, ktorý by divadlu dal novú právnu podobu. Generálny riaditeľ by zastrešoval tento celok manažérsky a spolu s dozornou radou, zloženou z odborníkov, by dbal na správnom fungovaní a financovaní celku,” upozornil.

V oblasti PR a propagácie uznáva efektívnosť online aktivít, nesmú však podľa neho byť prostriedkom k celkovému uvádzaniu umeleckých produkcií. “Tým by sme sa my sami pripravili o divákov a divákov o jedinečný emotívny zážitok, ktorý prináša iba živé umenie,” konštatuje.

Matej Drlička chce pokračovať v tom, čo začal v roku 2021 pri zavádzaní zmien z Ozdravného plánu. Ráta s prakticky nezmenenou zostavou najbližších spolupracovníkov. “Sme pripravení dokončiť rozbehnuté reformy i priniesť nové impulzy,” deklaruje.

Medzi avizovanými novinkami spomína vytvorenie Mecenášskeho klubu po vzore Národního divadla Praha. “Mal by niekoľko úrovní a bol by tak dostupný pre jednotlivcov aj veľké firmy a spoločnosti,” vysvetlil, pripomínajúc, že v čase jeho odvolania na jeseň 2022 už bol tento projekt prakticky pred spustením.

Drlička má ambíciu tiež zaviesť tradíciu udeľovania Cien SND, ktoré by sa každoročne na záver sezóny udeľovali na podujatí Letné gala SND. Vo svojom projekte sa venuje aj rekonštrukcii historickej budovy SND. V jeho plánoch je vytvorenie špecializovaného tímu zloženého z interných aj externých odborníkov. “Tento tím začne pripravovať podklady na verejné obstarávanie na projektové práce komplexnej rekonštrukcie,” dodáva Drlička.

Zdroj: https://www.cas.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com