Slovensko

Program vlády má vážne nedostatky a málo konkrétnych cieľov, zhodnotila Schmögnerová a analytici

Program vlády má mnoho dobrých zámerov, no málo konkrétnych cieľov a aj vážne nedostatky.

Nový model hospodárskeho rastu

Takto ho hodnotí kolektív autorov publikácie „Spravodlivé, inovatívne a trvalo udržateľné Slovensko: Návrhy opatrení pre sociálnodemokratický vládny program na obdobie rokov 2023 – 2027“ v spolupráci s OZ Proforum, Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v SR, Platformou pre moderné a sociálne Slovensko a Asociáciou nezávislých analytikov.

Odborníci vyzdvihujú, že ide o prvé Programové vyhlásenie vlády (PVV), ktoré sa hlási k nevyhnutnosti prechodu na nový model hospodárskeho rastu a k transformačným krokom, ktoré k nemu povedú – k zelenej transformácii a k digitálnej transformácii, ktorej súčasťou je i transformácia na ekonomiku riadenú inováciami. Bez toho sa nedá dosiahnuť rast konkurencieschopnosti a zastaviť zhoršovanie životnej úrovne v porovnaní s priemerom Európskej únie.

Obnoviteľné zdroje energie

„I keď základné smerovanie k novému modelu rastu je východiskom pre celú druhú časť PVV bez ohľadu na rezortnú príslušnosť, nedostatočne odpovedá na nevyhnutnú adaptáciu na klimatické zmeny či energetickú transformáciu,“ uviedla bývalá ministerka financií za SDĽ z čias prvej vlády Mikuláša Dzurindu Brigita Schmögnerová.

Príliš slabý dôraz venuje nová vláda obnoviteľným zdrojom energie. Pozitívne hodnotia analytici podporu železničnej, integrovanej a intermodálnej dopravy.

„Je najvyšší čas presedlať z individuálnej na dopravu verejnú. A to nielen na papieri, ale aj v reálnom živote. Tomu by malo byť prispôsobené aj budovanie a financovanie dopravnej infraštuktúry,“ uviedol Michal Feik za Platformu pre moderné a sociálne Slovensko.

Digitalizácia podnikovej sféry

V časti o digitálnej dekáde chýba väčší dôraz na digitalizáciu podnikovej sféry, ktorá spolu s automatizáciou a robotizáciou budú znamenať pokles dopytu po pracovnej sile podľa OECD až o 30 percent. V PVV chýba odpoveď na to, ako sa so stratou 30 percent pracovných miest Slovensko vyrovná.

Za mimoriadne negatívne pokladajú odborníci zmienky o obmedzení financovania mimovládnych organizácií, ktoré sú kritické k súčasnej vláde. Zdôraznili, že osobné antipatie medzi politikmi a mimovládnymi organizáciami či mediálnym sektorom nemôžu v demokratickej spoločnosti smerovať k cenzúre či sťaženiu postavenia občianskeho i mediálneho sektora.

„Vláda si osobuje právo rozhodovať, ktoré sú „dobré“ mimovládky hodné podpory a tie „zlé“ hodné reštrikcií a prenasledovania. To je absolútne neakceptovateľné,“ hovorí bývalý europoslanec a člen OZ Proforum Boris Zala.

Konsolidácia verejných financií

Vo finančnej politike sa PVV hlási k potrebe konsolidovať verejné financie na úrovni 0.5 HDP opatreniami na príjmovej a výdavkovej strane. Analytici však upozorňujú, že okrem progresívnej dane z príjmov fyzických osôb a ročného zúčtovania sociálnych odvodov uvádza iba zvýšenie dane z nehnuteľnosti.

„I keď pozitívne hodnotíme druhú časť PVV, k iným častiam PVV máme vážne výhrady. Predpokladali by sme, že vyhlásenie vlády, v ktorom majú prevahu strany označujúce sa za sociálno-demokratické, sa neuspokojí iba s udržaním sociálneho štátu v jeho doterajších medziach a že sa zásadne zasadí za rozvoj demokracie,“ uviedla Schmögnerová.

I keď vláda hovorí o potrebe pomôcť najzraniteľnejším skupinám, chýba konkrétnejšie vyjadrenie, ako chce riešiť energetickú chudobu a dopravnú chudobu. Nedostatočnú pozornosť venuje vláda v programovom vyhlásení aj rodinnej politike a rómskej komunite.

Podpora lokálneho rozvoja

Nedostatky vidia analytici aj v decentralizácii. Chýba podľa nich podpora lokálneho rozvoja – lokálna energetika, lokálna produkcia potravín, sociálne podniky a podobne. Sociálnodemokratická vláda by tiež mala presadiť právo na rodinu pre všetkých a chrániť právo žien rozhodovať o vlastnom tele a nie otvárať dvere návrhom na obmedzovanie prístupu k prerušeniu tehotenstva.

„V časti o zahraničnej politike chýba formulovanie akýchkoľvek slovenských záujmov v európskej politike. Pokiaľ ide o medzinárodné pôsobenie Slovenska a pôsobenie v EÚ, vyhlásenie neobsahuje žiadnu slovenskú iniciatívu, ba ani len súbor priorít, ktoré bude podporovať,“ uviedla Schmögnerová.

Zdroj: https://sita.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com