Ekonomika

Poslanci koalície opätovne schválili sporný zákon o strategických investíciách, výhrady prezidentky nezohľadnili

Parlament hlasmi poslancov vládnej väčšiny prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej k spornému zákonu o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Pri opätovnom hlasovaní ho schválilo 78 zákonodarcov, proti bolo 31 a zdržalo sa tiež 31 zo 140 prítomných. Zákon bude účinný dňom vyhlásenia.

Ministerstvo dopravy SR očakáva, že príprava a realizácia významných investičných projektov sa urýchlia. Poslanci zákon odsúhlasili pôvodne 24. apríla zrýchlene s mnohými úpravami, ktoré značne menia pôvodný návrh.

Strategickou investíciou môžu byť už aj projekty s nákladmi nad 50 miliónov eur, predtým to malo byť nad 100 miliónov eur. Požadovaný podiel verejného vlastníka strategickej investície sa znižuje zo 100 % na 50 %.

Nesúlad s Ústavou SR

Zuzana Čaputová pri vrátení zákona vyslovila presvedčenie o jeho nesúlade minimálne s časťou Ústavy SR a navrhla Národnej rade SR pri opätovnom hlasovaní neprijať zákon ako celok.

Zákon podľa hlavy štátu výrazne oslabuje procesnú ochranu vlastníkov nehnuteľností dotknutých vyvlastnením. Keďže ide o pomerne širokú škálu strategických investícií, na ktoré sa má zákon uplatňovať, existuje vysoká pravdepodobnosť zásahu do vlastníckeho práva značného počtu vlastníkov.

Stovky pripomienok

K pôvodnému návrhu zákona o strategických investíciách bolo v skrátenom pripomienkovaní skoro 500 pripomienok, z toho takmer dvesto zásadných.

Prezidentka nespochybnila, že zdĺhavá výstavba strategických investícií môže spôsobiť štátu značné hospodárske škody, nepovažuje ich však za novú mimoriadnu okolnosť, preto podľa nej neboli naplnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie.

Určovanie investičných projektov

Zákon upravuje podmienky na prípravu, uskutočňovanie a dokončovanie investičných projektov, o ktorých vláda rozhodne, že sú strategickou investíciou.

Zuzana Čaputová podotkla, že pojem strategickej investície je v zákone definovaný rozsiahlo a dáva vláde pomerne širokú úvahu pri určovaní investičných projektov, pri ktorých bude možné využiť také inštitúty, ktoré zasahujú aj do ústavou chráneného vlastníckeho práva.

Zrýchlenie realizácie investičných projektov

Ministerstvo dopravy, ktoré zákon o strategických investíciách pripravilo, predpokladá zrýchlenie prípravy a realizácie významných investičných projektov. Príprava výstavby dopravnej infraštruktúry na Slovensku trvá pridlho, v niektorých prípadoch od začiatku prípravy až do ukončenia výstavby aj 14 rokov.

Strategickými investíciami majú byť najmä projekty dopravnej infraštruktúry TEN-T, napríklad chýbajúce úseky D1 Turany – HubováD3 na Kysuciach či R4 od Prešova k hranici s Poľskom. Opozícia vzniesla k zákonu viaceré zásadné výhrady.

Zefektívnenie procesov

Cieľom návrhu zákona je optimalizovať, zefektívniť a spriechodniť procesy pri strategických investíciách, ktoré sú realizované z podnetu štátu a samospráv,“ povedal už skôr minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru).

Ide o procesy v oblasti majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, skrátenia lehôt povoľovania investičných projektov, posudzovania vplyvov na životné prostredie, od stavebného konania až po kolaudáciu,“ podotkol.

Zákon tiež preberá európsku smernicu o zefektívňujúcich opatreniach na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete.

Zásadné pripomienky opozície

Opozícia vzniesla k zákonu viaceré zásadné pripomienky. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) upozornil, že zákon neprimerane zasahuje do vlastníckych práv.

Neprimerane oslabuje postavenie účastníkov rôznych konaní a procesov, či už vyvlastňovacieho, územného, stavebného konania, konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Návrh zákona obmedzuje kontrolu verejných zákaziek, a tým aj hospodársku súťaž,“ povedal Ondrej Dostál.

Strategickou stavbou sa môže stať čokoľvek

Poslanec Ivan Štefunko (Progresívne Slovensko) kritizoval, že pre rozporuplné podmienky v návrhu zákona sa môže strategickou stavbou stať čokoľvek.

Otvárajú tým priestor pre projekty robené narýchlo a nekvalitne,“ podotkol s tým, že zákon bol veľmi dobrý svojim zámerom, ale je veľmi zlý svojim prevedením.

Zmeny v nesúvisiacom zákone o územnom plánovaní upravujú spôsob menovania a odvolávania vedenia Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV).

Zdroj: https://sita.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com