Slovensko

Čaputová vetovala zákon o Fonde na podporu umenia, je prakticky nevykonateľný a môže ohroziť slobodu kultúry

Úradujúca prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o Fonde na podporu umenia (FPU). Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Návrh vrátila na opätovné prerokovanie Národnej rade (NR) SR, má voči nemu viacero výhrad. Nedostatky v ňom by podľa Čaputovej mohli ohroziť slobodu umenia a slobodné procesy v kultúrnom živote spoločnosti.

Rade sa pridávajú kompetencie

Na základe zákona sa totiž mení zloženie rady Fondu na podporu umenia a pridávajú sa jej kompetencie, pričom má rozhodovať o poskytovaní finančných prostriedkov a stanoviská odborných komisií už nebudú záväzné,“ uviedol Strižinec a doplnil, že tieto zmeny by podľa hlavy štátu bolo možné považovať za zásah do rozhodovania fondu, ale aj odňatie charakteru verejnoprávnosti fondu a vnášanie politického vplyvu do slobody umeleckej tvorby i samotnej kultúrnej oblasti.

Úzke zloženie rady nebude schopné úplne, odborne a politicky nezávisle vyhodnocovať všetky žiadosti, a teda o nich ani kompetentne rozhodovať,“ priblížil tiež hovorca.

Čaputová tiež upozornila na hrozbu znefunkčnenia podpory umenia, a to vzhľadom na to, že o poskytovaní prostriedkov dosiaľ rozhodovalo 70 komisií s tromi stovkami členov. Po novom by ale mali tisícky žiadostí, ročne ide asi o päťtisíc projektov, posudzovať trinásti členovia rady, čo podľa prezidentky nebude v ich kapacitných ani časových možnostiach.

Za zásadný nedostatok schváleného zákona prezidentka považuje aj právnu úpravu prechodných ustanovení, keď sa podľa nových pravidiel bude rozhodovať aj o žiadostiach podaných podľa doterajších právnych predpisov. Právna úprava je tak retroaktívna, čo je v nesúlade s princípmi právnej istoty, ochrany legitímnych očakávaní a zákazom retroaktivity,“ dodal Strižinec.

Odborná verejnosť bola vylúčená

Hlava štátu upozornila aj na nedostatky procesného charakteru, keďže predmetná novela zákona bola predložená ako poslanecký návrh, teda absentovalo medzirezortné pripomienkové konanie. Okrem rezortu kultúry tak z prípravy novely bola vylúčená aj odborná verejnosť a kultúrna obec.

Tento postup podľa Čaputovej obmedzil zapojenie verejnosti do legislatívneho procesu i priestor na odbornú a verejnú diskusiu. Rovnako podľa nej bola obmedzená i participácia na tvorbe a pripomienkovaní zákona, ktorý sa bytostne dotýka existujúceho systému podpory umenia a kultúry.

Navyše, v zákone absentuje rozumná legisvakačná lehota, čo robí tento zákon prakticky nevykonateľným a podpora umenia tak môže skolabovať, keďže takúto radikálnu zmenu nie je možné naštartovať od 1. júna 2024 z dôvodu potreby prijatia nových schém podpory, nových interných pravidiel fondu, nových zmlúv a posilnenia personálnych kapacít,“ doplnil Strižinec.

Poslanci parlamentu schválili novelu zákona o FPU ako celok 21. mája. Hlasovanie o zákone sa posúvalo vzhľadom na to, že koaličné strany Hlas-SD a SNS sa nevedeli dohodnúť na finálnom znení novely.

Nakoniec k novele ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) opätovne otvorila rozpravu v druhom čítaní a poslanec Roman Michelko (SNS) predniesol dlhý pozmeňujúci návrh. Zmeny v zákone o FPU mali nadobudnúť účinnosť 1. júna tohto roku. Na hlavu štátu apelovali predstavitelia kultúrnej obce, aby zákon vetovala.

Zdroj: https://sita.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com