Komentáre

Stávky v cezhraničnej doprave: Výzva pre Slovensko, Poľsko a Ukrajinu

Nedávna vlna štrajkov dopravcov v Poľsku vyvolala domino efekt, keď podobnú akciu ohlásil aj slovenský Zväz automobilových dopravcov. Blokáda ukrajinských hraníc od 6. novembra fakticky zastavila nákladnú dopravu, čo viedlo k rastúcim obavám z hospodárskych dôsledkov na viacerých frontoch.

Jadrom tohto problému je silná konkurencia na trhu cestnej dopravy EÚ, kde sa ukrajinské spoločnosti stali silnými hráčmi a predbehli svoje kolegyne zo susedných krajín. Hoci je hospodárska súťaž zdravá pre dynamiku trhu, následná blokáda dopravy vyvolaná štrajkom sa zmenila na priamu formu hospodárskeho nátlaku a vydierania.

Táto štrajkom vyvolaná blokáda je značne škodlivá, najmä v súčasnom kontexte, keď Ukrajina mobilizuje všetky zdroje na boj proti ruskej agresii. Vzhľadom na to, že Ukrajina už teraz zápasí s problémami na viacerých frontoch, ďalšie hospodárske napätie v dôsledku prerušenia dopravy predstavuje vážnu prekážku. Dôsledky presahujú hranice Ukrajiny a majú negatívny vplyv na Poľsko a Slovensko, zaťažujú logistiku a spôsobujú vedľajšie škody v rôznych odvetviach.

Je povzbudivé, že poľská vláda sa postavila proti štrajkujúcim a aktívne hľadá riešenia na zmiernenie krízy, ktorá sa odohráva na hraniciach. Spolupráca medzi Ukrajinou a Poľskom v minulosti priniesla pozitívne výsledky, napríklad prekonanie predchádzajúcich kríz v oblasti vývozu poľnohospodárskych výrobkov. Existuje spoločná nádej, že podobné spoločné úsilie povedie k vyriešeniu prebiehajúceho problému cestnej dopravy.

Závažnosť tejto situácie nemožno preceňovať. Zdôrazňuje naliehavú potrebu dialógu a konštruktívnych krokov medzi zainteresovanými stranami. Hoci je konkurencia v sektore dopravy prirodzená, uchyľovanie sa k blokádam a štrajkom by nemalo byť na úkor destabilizácie susedných ekonomík alebo brzdenia kľúčového cezhraničného obchodu.

Keďže región sa borí s týmito výzvami, je nevyhnutný vyvážený prístup – taký, ktorý zabezpečí spravodlivú hospodársku súťaž a zároveň zabezpečí neprerušený tok obchodu a udržanie hospodárskych činností. Spolupráca, komunikácia a odhodlanie nájsť vzájomne výhodné riešenia zostávajú základnými kameňmi pri prekonávaní tejto slepej uličky.

Riešenie súčasnej krízy na hraniciach si napokon vyžaduje spoločné úsilie všetkých zúčastnených strán. Vyžaduje si diferencovaný prístup, ktorý nielen rieši bezprostredné problémy, ale zároveň vytvára základy pre udržateľné a priateľské riešenia prospešné pre všetky zúčastnené strany z dlhodobého hľadiska.

V stávke je veľa a nastal čas na proaktívne kroky a konštruktívnu angažovanosť s cieľom nasmerovať situáciu na pozitívnu trajektóriu, ktorá udrží hospodársku stabilitu a podporí regionálnu spoluprácu.

Autor: Ing. Dalibor Molnár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com