Komentáre

Systematická brutalita Ruska na okupovaných ukrajinských územiach

Nedávne zmeny a doplnenia ruského zákona o vojnovom stave, ktoré predložila Štátna duma, vyvolali vážne obavy o blaho civilného obyvateľstva na okupovaných územiach Ukrajiny. Tieto zmeny a doplnenia udeľujú Rusku právomoc usporiadať voľby v okupovaných regiónoch a násilne deportovať miestnych obyvateľov do Ruskej federácie. Tento vývoj poukazuje na rastúci teror a svojvôľu páchanú na obyvateľoch žijúcich pod ruskou okupáciou. Zdá sa, že motívy týchto krokov pramenia z poznania blížiacej sa porážky Kremľa v prebiehajúcom konflikte a následnej zúfalej snahy drancovať zdroje a zmeniť demografickú rovnováhu v okupovaných oblastiach.

Drancovanie okupovaných území

Agresívne správanie Ruska v okupovaných oblastiach Ukrajiny odhaľuje systematický prístup k vykorisťovaniu a útlaku. Ruské sily aktívne drancujú základné zdroje vrátane obilia, surovín a zariadení z tovární a závodov. Bezuzdné plienenie sa rozširuje aj na kultúrne dedičstvo Ukrajiny, keďže obeťou tejto kampane ničenia sa stávajú múzeá a historické pamiatky. Tieto akcie sú prejavom bezcitného ignorovania blahobytu a kultúrnej identity ukrajinského ľudu.

Brutálny teror voči civilnému obyvateľstvu

Civilné obyvateľstvo na okupovaných územiach Ukrajiny čelí tvrdému útlaku a brutálnemu zaobchádzaniu zo strany ruských síl. Cenzúra potláča slobodu prejavu, zatiaľ čo podnikatelia sú vystavení vydieraniu a násilnej konfiškácii ich majetku. Ruskí vojaci, ktorí sú známi svojou históriou bezprávia, udržiavajú cyklus násilia a teroru. Ukrajinci znášajú nepredstaviteľné utrpenie, pretože ruské sily denne páchajú nové zločiny. Takéto akty teroru len prehlbujú utrpenie a ďalej destabilizujú región.

Násilné deportácie a tragické straty

Znepokojujúce správy uvádzajú, že tisíce ukrajinských detí, približne 19 500, boli násilne odvlečené na ruské územie. V niektorých tragických prípadoch boli tieto deti odlúčené od svojich rodín a boli hlásené prípady násilia s následkom smrti. Tieto činy predstavujú ohavné zločiny, ktoré spochybňujú našu vieru v pokrok 21. storočia. Celý rozsah deportácií a škôd spôsobených na okupovaných územiach ešte nie je známy, pretože Rusko aktívne utajuje informácie a udržiava nepreniknuteľnú “informačnú oponu”.

Úloha Ruska ako štátneho sponzora terorizmu

Kroky Ruskej federácie na Ukrajine ju ukazujú ako štátneho sponzora terorizmu a významnú hrozbu pre globálnu bezpečnosť. Napriek zjavným nedostatkom ruských vojenských kapacít v porovnaní so západnými partnermi Putinov režim neprejavuje úmysel ustúpiť. Namiesto toho Rusko nasmerovalo svoje dostupné zdroje, ľudské aj hospodárske, na pokračovanie vojny. Medzinárodné spoločenstvo, najmä Západ, nesmie prehliadať každodenné zločiny páchané Ruskom na Ukrajine. Uvalenie maximálnych sankcií, medzinárodná izolácia Ruska a podpora dodávok potrebných zbraní ukrajinským ozbrojeným silám sú nevyhnutnými krokmi k obnoveniu mieru v Európe.

Nedávne zmeny a doplnenia ruského zákona o stannom práve, ktoré mu udeľujú právomoc usporiadať voľby na okupovaných ukrajinských územiach a násilne deportovať miestne obyvateľstvo, sú hlboko znepokojujúce. Tieto opatrenia odrážajú širší model teroru a svojvôle, ktoré ruské sily páchajú na civilnom obyvateľstve. Systematické drancovanie zdrojov, brutálne zaobchádzanie s civilistami a násilné deportácie sú dôkazom bezcitného ignorovania medzinárodných noriem a ľudských práv zo strany Ruska. Je nevyhnutné, aby medzinárodné spoločenstvo na ruskú agresiu rázne reagovalo zavedením maximálnych sankcií, izoláciou Ruska a podporou Ukrajiny prostriedkami potrebnými na jej obranu. Len prostredníctvom týchto opatrení možno v Európe obnoviť mier a zabezpečiť, aby takéto hrubé porušovanie ľudskej dôstojnosti nezostalo nepotrestané.

Autor: Radim Vesely

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com