Slovensko

Zomrel kardinál Jozef Tomko, niekdajší vysokopostavený Slovák vo Vatikáne

Zomrel kardinál Jozef Tomko. V časoch pontifikátu pápeža Jána Pavla II. pôsobil ako prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov. Bol tiež predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

O úmrtí informovala v pondelok TK KBS. Kardinál zomrel v skorých ranných hodinách v Ríme v kruhu najbližších spolupracovníkov. Dožil sa 98 rokov.

„Ďalšie informácie o pohrebných obradoch v Ríme a o pohrebných obradoch v Katedrále svätej Alžbety v Košiciach, kde bude pochovaný, poskytneme v najbližšom čase,“ uzavrela tlačová kancelária.

Osobnosť kardinála Tomka je významným prínosom nielen pre Slovensko, ale aj pre celý duchovný svet. Významne sa zaslúžil o zakladanie misijných rádov v Ázii, Afrike i Oceánii, kde bolo postavených mnoho kostolov. Zastával početné významné funkcie v Katolíckej cirkvi vo Vatikáne, kde pôsobí od roku 1945.

Po smrti Jána Korca bol posledným žijúcim slovenským kardinálom.

Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v obci Udavské v okrese Humenné. Na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave začal študovať v školskom roku 1943/1944.

V roku 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma. V Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého dostal ďalšiu kňazskú formáciu a študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme.

Pre komunizmus sa nevrátil do vlasti

Po roku 1948 sa Jozef Tomko nemohol vrátiť do vlasti. V Ríme prijal 12. marca 1949 sviatosť kňazstva. V období rokov 1950 – 1965 pracoval ako vicerektor a ekonóm Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého v Ríme a venoval sa štúdiu odborných teologických disciplín na Pápežskej lateránskej i na Pápežskej gregoriánskej univerzite.

Obhájil niekoľko dizertačných prác a dosiahol doktorát práv. Prednášal na viacerých univerzitách. Na Vianoce 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme – ustanovizne na výchovu kňazského dorastu a zároveň i strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. V nasledujúcich rokoch venoval veľa času a energie na vybudovanie tejto inštitúcie.

Jeden z najbližších spolupracovníkov pápeža

Počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky. Zastupoval Katolícku cirkev na mnohých medzinárodných a ekumenických stretnutiach v rôznych častiach sveta.

Pápež Ján Pavol II. ho 12. júla 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka Synody biskupov. Stal sa jedným z pracovníkov vyššej cirkevnej hierarchie. Biskupskú vysviacku prijal 15. septembra 1979 v Ríme, v historickej Sixtínskej kaplnke, obrad vysvätenia vykonal sám pápež Ján Pavol II.

V roku 1985 sa Jozef Tomko stal prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov aj kancelárom Pápežskej Urbanovej univerzity a bol vymenovaný za kardinála. Vykonal početné cesty do zahraničia. Po zrieknutí sa úradu prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov (na tomto poste zotrval do 9. apríla 2001) prevzal dve funkcie v Rímskej kúrii.

Pápež ho povolal do sedemčlennej komisie kardinálov pôsobiacej vo Vatikáne a súčasne sa stal členom dozornej rady Vatikánskej banky IOR. V oboch prípadoch nahradil talianskeho kardinála Carla Furna, ktorý sa po dosiahnutí osemdesiatich rokov vzdal svojich funkcií. Od 23. októbra 2001 do 1. októbra 2007 bol predsedom Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

Vyhnanstvo zo Slovenska pokračovalo

Na územie Slovenska mohol kardinál Tomko prísť až v roku 1968, ale v čase tzv. normalizácie jeho nedobrovoľné vyhnanstvo pokračovalo.

Vo vlasti sa opäť objavil opäť až v roku 1989. Jeho vystúpenie na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady (SNR) 21. apríla 1991 bolo historickou udalosťou.

Bohatá je aj jeho literárna tvorba. Okrem iných diel napísal napríklad štúdiu Význam sv. Cyrila a Metoda v slovenskom katolicizme a v slovenských dejinách (vyšla v Ríme v roku 1984), ktorú vydal aj v angličtine. Vydal viacero kníh približujúcich jeho misijné cesty na rôznych kontinentoch.

Kardinál Jozef Tomko bol držiteľom čestných doktorátov mnohých univerzít v USA, Argentíne, v európskych a iných krajinách i ďalších ocenení. Na Slovensku ho ocenili Teologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach či Trnavská univerzita. V roku 2002 mu prezident SR Rudolf Schuster udelil najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža 1. stupňa.

Zdroj: https://www.aktuality.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com